Cách DigiStay hoạt động

Tro Diagram

1. Chủ nhà trọ

Chủ nhà trọ chỉ cần cập nhật thông tin phòng trống, thông tin nhà trọ và loại phòng trống sẽ tự động cật nhật lên web tìm kiếm để người thuê có thể tìm.

2. Người tìm thuê

Người tìm thuê sử dụng web tìm kiếm để tìm thông tin phòng trọ với các tiêu chí như vị trí, các tiện ích…và sau đó đặt lịch xem phòng hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến chủ nhà trọ. Hệ thống sẽ gửi thông báo đến chủ phòng trọ qua ứng dụng DigiStay trên điện thoại.

3. Hoàn thành việc thuê phòng

Đến lịch hẹn xem phòng, 2 bên sẽ thỏa thuận về việc thuê phòng, và nếu 2 bên đồng ý, chủ nhà trọ sẽ cập nhật là phòng đã thuê (không còn trống), ứng dụng sẽ tự động bỏ thông tin phòng trọ ra khỏi web tìm kiếm, người dùng khác sẽ không thấy thông tin rác nữa.