Hướng dẫn sử dụng App

Table of Contents

Hướng dẫn Digistay – PDF

Cài đặt và đăng nhập ứng dụng

Bước 1: Vào ứng dụng App Store (iOS) hoặc CH Play (Android) và tìm kiếm “DigiStay” và tải về điện thoại.

Bước 2: Mở ứng dụng sau khi đã cài đặt xong. Màn hình điện thoại sẽ hiển thị thông tin xác nhận bạn có cho phép ứng dụng gửi thông báo hay không? (Bạn có thể chọn nhận thông báo hoặc không).

Đăng ký & Đăng nhập

2.1) Đăng ký & đăng nhập bằng tài khoản email

Bước 1: Tại màn hình ứng dụng chọn “đăng nhập email”

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập trường hợp bạn đã đăng ký thì tiến hành click Đăng nhập Email và tiến hành “Bước 3) Đăng nhập”, trường hợp bạn chưa đăng ký thì tiến hành click Tạo tài khoản và tiến hành “Bước 4) đăng ký”

Bước 3: Đăng nhập. Điền “Email”, “Mật khẩu” rồi click button Đăng nhập Email

Bước 4: đăng ký. Điền “Email”, “Mật khẩu”, “Nhập lại mật khẩu” rồi click button Tạo tài khoản. Sau đó hãy kiểm tra email của bạn và click vào link đính kèm nhé.

2.2) Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản facebook

Tại màn hình ứng dụng chọn “Tiếp tục với facebook”, Sau đó click “continues” và tiếp tục cấp quyền cho ứng dụng đăng nhập bằng facebook.

2.3) Đăng ký & Đăng nhập bằng tài khoản google

Tại màn hình ứng dụng chọn “Đăng nhập”, Sau đó click “continues” và tiếp tục cấp quyền cho ứng dụng đăng nhập bằng google.

Thêm mới nhà trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu bên tay phải và chọn “Thêm nhà trọ”

Bước 2: Điền thông tin “Tên nhà trọ”, “Địa chỉ”, “Số điện thoại”, “Phí mỗi ký điện”, “Phí mỗi khối nước”, “Hình nhà trọ” .Sau đó click button “OK” để tiến hành thêm mới nhà trọ

Thêm tầng nhà trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào phòng trọ cần thêm tầng

Bước 2: Tại màn hình phòng trọ của ứng dụng click vào menu bên tay phải và chọn “Thêm tầng”

Bước 3: Điền thông tin “Tầng”, “Số lượng phòng”. Sau đó click button “OK” để tiến hành thêm mới nhà trọ

Cách xóa tầng như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click nhà trọ muốn xóa tầng

Bước 2: Tại màn hình danh sách nhà trọ chọn “Hình cây viết” góc bên phải của tầng muốn xóa. Sau đó click vào “XÓA”

Thêm phòng nhà trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào icon “+” của tầng cần thêm phòng

Bước 2: Điền thông tin “Tên Phòng”, “Loại phòng”, “Diện tích”. Sau đó click button “OK” để tiến hành thêm mới nhà trọ

Cách xóa phòng trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào “Hình cây viết” góc bên phải của nhà trọ cần xóa

Bước 2: Tại màn hình thông tin nhà trọ click vào menu bên tay phải và chọn “Xóa”

Tạo mới loại phòng như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác”. Sau đó click vào Loại Phòng để hiển thị màn hình loại phòng

Bước 2: Click “+” để tiến hành thêm loại phòng

Bước 3: Nhập thông tin “Tên loại phòng”, “Mô tả”, “Tiền phòng”, “Diện tích”, “Hình ảnh”, “Các tiện tích”. Sau đó click “OK” để tiến hành đăng ký loại phòng

Xem thông tin chi tiết của phòng trọ như thế nào?

Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn xem. Tại màn hình chi tiết phòng trọ bạn có thể xem được thông tin của phòng trọ, người thuê và các hóa đơn.

9.1) Xem thông tin chi tiết của phòng trọ

9.2) Xem thông tin người thuê

9.3) Xem thông tin hóa đơn

Chỉnh sửa thông tin phòng trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ mà bạn mong muốn chỉnh sửa thông tin.

Bước 2 : Tại màn hình thông tin chi tiết của phòng trọ muốn bổ sung click vào menu bên tay phải và chọn “chỉnh sửa”.

Bước 3: Nhập thông tin mà bạn mong muốn chỉnh sửa. Thông tin mà bạn có thể chỉnh sửa bao gồm “Loại phòng”, “Tình Trạng Phòng”, “Tên Phòng”, “Tiền Phòng”, “Ngày thuê”,”Số điện hiện tại”, “Số nước hiện tại”, “Số điện cũ”, “Số nước cũ”, “Nợ”, “Đặt cọc”, “Giá Internet”, “Giá cáp TV”, “Giá đổ rác”, “Giá khác”. Sau khi cập nhật thông tin click “CẬP NHẬT”để tiến hành cập nhật thông tin mới bổ sung

Khi có người đến thuê phòng thì thêm người thuê phòng như thế nào?

Bước 1 : Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn thêm tên người thuê phòng.

Bước 2 : Tại màn hình thông tin chi tiết của phòng trọ muốn thêm tên click vào menu bên tay phải và chọn “Tạo người trọ mới”

Bước 3: Nhập thông tin người trọ “Tên họ đầy đủ”, “CMND”, “Số điện thoại”, “Ngày sinh”, “Giới tính”, “Địa chỉ Thường trú”. Sau đó click button OK để tiến hành cập nhật thông tin.

Khi muốn chuyển trọ thì như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn chuyển người trọ.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của phòng trọ muốn thêm tên click vào menu bên tay phải và chọn “chuyển người trọ”. Sau đó chọn thông tin Người thuê phòng muốn đổi phòng trọ

Thực hiện xóa thông tin người thuê Phòng như thế nào?

Tại màn hình “hiển thị thông tin người thuê Phòng” click vào biểu tượng “Xóa”. Sau đó click vào button ”OK” để tiến hành Xóa thông tin Người thuê phòng

Đến kì thanh toán sẽ tạo hóa đơn phòng trọ thì sẽ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn lập hóa đơn.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của phòng trọ muốn thêm tên click vào menu bên tay phải và chọn “Tính Tiền”.

Bước 3: Tại màn hình chi tiết chi phí phòng trọ click vào “TẠO HĐ”. Sau đó click button “OK” để xác nhận tạo hóa đơn chi phí.

Gửi tin nhắn thanh toán hóa đơn như thế nào?

Tại màn hình “hiển thị thông tin hóa đơn” click vào biểu tượng tin nhắn để tiến hành gửi tin nhắn hóa đơn cần thanh toán cho Người thuê phòng.

In thanh toán hóa đơn như thế nào?

Tại màn hình “hiển thị thông tin hóa đơn” click vào biểu tượng in để tiến hành in hóa đơn cần thanh toán cho người thuê phòng.

Thực hiện thanh toán hóa đơn như thế nào?

Tại màn hình “hiển thị thông tin hóa đơn” click vào biểu tượng “thanh toán”. Sau đó click vào button ”OK” để xác nhận thu tiền.

Thêm hóa đơn trả tiền thì như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn thêm hóa đơn trả tiền.

Bước 2: Tại màn hình thông tin chi tiết của phòng trọ muốn thêm tên click vào menu bên tay phải và chọn “Thêm trả tiền”.

Bước 3: Chọn chi phí tháng, Kiểm tra thông tin : “Tiền phòng”, Phí mỗi ký điện”, “Phí mỗi khối nước”, “Số điện hiện tại”, “Số nước hiện tại”, “Gói internet”, “Giá cáp TV”, “Giá đổ rác”. Sau đó click OK để xác nhận tạo hóa đơn.

 

Thực hiện Xóa hóa đơn như thế nào?

Tại màn hình “hiển thị thông tin hóa đơn” click vào biểu tượng “Xóa”. Sau đó click vào button ”OK” để xác nhận xóa hóa đơn.

Người thuê phòng trả phòng thì như thế nào?

Bước 1 : Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn trả phòng

Bước 2: Tại màn hình chi tiết phòng trọ click vào menu bên tay phải và chọn “Rời phòng”

 

Xóa dữ liệu Phòng thì như thế nào?

Bước 1 : Tại màn hình chính phòng trọ của ứng dụng click vào phòng trọ muốn xóa dữ liệu .

Bước 2: Tại màn hình chi tiết phòng trọ click vào menu bên tay phải và chọn “Xóa”. Sau đó click button “OK”để xác nhận xóa phòng.

Muốn tạo chi phí chung của nhà trọ thì thực hiện như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình phòng trọ của ứng dụng click vào menu bên tay phải và chọn “Chi phí chung”

Bước 2: Điền thông tin chi phí chung chẳng hạn như “Phí mỗi ký điện”, “Phí mỗi khối nước”, “Tiền TV”, “Tiền internet”, “Tiền rác”, “Tiền Khác”. Sau đó click button OK để tiến hành thêm chi phí.

Muốn xem tổng doanh thu, chi phí, Lợi Nhuận của nhà trọ thì xem thế nào?

23.1) Xem doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhà trọ theo từng tháng

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “Báo cáo”. Sau đó click vào menu biểu tượng “thanh toán” và chọn tháng muốn xem báo cáo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong tháng đó

23.2) Xem doanh thu, chi phí, lợi nhuận của nhà trọ trong 6 tháng

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “Báo cáo” xong click vào menu biểu tượng “Biểu đồ cột”.

Cập nhật thông tin tài khoản đăng nhập vào hệ thống như thế nào ?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Tài khoản của bạn”.

Bước 2: Cập nhật “Ảnh đại diện”,”Tên”, “Số điện thoại”, ‘’Email”. Sau đó click “CẬP NHẬT”

Bạn muốn phân quyền cho nhân viên vào hệ thống thì thực hiện như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Phân quyền”.

Bước 2: Tại màn hình danh sách nhân viên của ứng dụng click vào menu bên tay phải và chọn “Thêm nhân viên”

Bước 3: Điền thông tin “Tên”, “Số điện thoại”, “Địa chỉ”, “ Vai trò”. Sau đó click button OK

Thêm chi phí của nhà trọ như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Chi phí”.

Bước 2: Tại màn hình Danh sách Chi phí của ứng dụng click vào menu bên tay phải và chọn “Thêm chi phí”

Bước 3: Điền thông tin “Ngày tháng năm”, “Tên chi phí”, “Số tiền”, “Chọn nhà trọ”, “ Mô tả”. Sau đó click button OK để thêm chi phí mới

Cài đặt máy in như thế nào?

Bước 1: Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Cài đặt máy in”. (Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy in bluetooth thì hãy nhớ mở bluetooth của phone trước nhé)

.

Bước 2.1: Chon chế độ “Bật / tắt máy in”, chọn kết nối máy in “Bluetooth”, chọn “Thiết bị” và chờ hiển thị thiết bị bluetooth sau đó chọn tên thiết bị. Sau đó click LƯU

Bước 2.2: Chon chế độ “Bật / tắt máy in”, chọn kết nối máy in “Wiffi”: điền thông tin vào “Địa chỉ IP”, “Cổng”. Sau đó click LƯU

Muốn in hoặc xem biểu mẫu liên quan đến việc thuê trọ thì thưc hiện thế nào?

Tại màn hình “khác”, click vào “In biểu mẫu”. Sau đó lick chọn biểu mẫu cần in

Nếu bạn cần hỗ trợ về hệ thống thì liên hệ như thế nào?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Hỗ trợ”. Sau đó chọn chế độ “Gọi điện” hay “Nhắn tin” cho chúng tôi

Góp ý về hệ thống như thế nào?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Góp ý”. Sau đó chọn hình thức muốn góp ý

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm như thế nào?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Hướng dẫn”.

Đăng xuất tài khoản đăng nhập như thế nào ?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “khác” xong click vào “Đăng xuất”.

Bạn muốn trao đổi cùng những người thuê trọ thì như thế nào?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “Nhắn tin” xong click vào “Đăng xuất”.

Bạn muốn tìm kiếm phòng trọ, người thuê thì sẽ như thế nào?

Tại màn hình chính của ứng dụng click vào menu “Tìm kiếm”. Sau đó bạn có thể tìm kiếm phòng trọ, người cho thuê theo tiêu chí của bạn